+

AG-279 Unikající proudy v rozvodu osvětlení parkoviště

OTÁZKA:
Unikající proudy v rozvodu osvětlení parkoviště

Chci se zeptat na hodnoty celkových únikových proudů v instalaci velkého obchodního domu, který je připojen na transformátor 1 000 kVA v soustavě TN-S. Na přívodu do hlavního rozváděče je nainstalován hlídač unikajících proudů Bender RCM47OLY (pracuje na principu proudového chrániče), který monitoruje unikající proudy celé instalace na hlavním přívodu do objektu. Při zapnutí venkovního osvětlení (především parkoviště před obchodním domem), naroste unikající proud přes 10 A při celkovém odběru kolem 400 A. I když izolační odpory jsou v pořádku, investor požaduje snížit unikající proudy řádově na ampéry. Je to vůbec při rozsáhlosti sítě (kapacitní proudy) a unikajících proudech jednotlivých spotřebičů technicky proveditelné? Investor se odvolává na IEC 60755.

Otázku podává: Karel Brich
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 6. 2011
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL