+

AC-220 Stanovení dostatečné oddělovací vzdálenosti

OTÁZKA:
Stanovení dostatečné oddělovací vzdálenosti s

Jaká je minimální dostatečná oddělovací vzdálenost s mezi jímačem (v červeném čtverečku) na níže uvedeném obrázku a výfuky VZT v ochranném prostoru tohoto jímače?

 

Zadání:

viz příklad AC-215, obr. č. 3, uzemňovací soustava typu B, LPS II,

ki = 0,06; kM1 = 1; n (počet svodů) = 18; L1 (viz obr. č. 3 v příkladu AC-215 – půdorys střechy) = 6,4 m;

h2 (tyčového jímače) = 2 m;

h3 (výška výfuků od VZT zařízení, které vyčnívají nad střechu) = 0,6 m; h1 (výška objektu) = 14,95 m; hCELK. = h1 + 1 = 15,95 m;

h4 - délka vedení, na kterém dochází při úderu blesku do tyčového jímače k úbytku napětí vzhledem k obvodovému vedení

s2 (minimální oddělovací vzdálenost tyčového jímače od výfuků VZT zařízení) = ?


Analýza:

- pata tyčového jímače je připojená přímo k obvodovému vedení, tedy bleskový proud se rozdělí

(teoreticky) na dvě stejné poloviny, z toho vyplývá, že kC = 0,5

- h4 = L1 + h3 = 6,4 + 0,6 = 7 m

 

Výpočet:

s2 = ki x (kC2/kM1) x h4 = 0,06 x (0,5/1) x 7 = 21 cm.

Je uvedená úvaha správná?

Níže je uveden obdobný případ:

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 6. 2011
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL