+

AD-385 Starší hromosvod a přehodnocené vnější vlivy

OTÁZKA:
Starší hromosvod a přehodnocené vnější vlivy

Provádíme revize pekárenských a těstárenských budov, mlýnů, kde dle původní dokumentace (1960 až 1980) bylo prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů. Na rozsáhlých komplexech budov je proveden hromosvod dle ČSN 34 1390 v normálním rozsahu. S účinností nařízení vlády č. 406/2004 Sb. (o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu), s ohledem na nově určené vnější vlivy, dokumentaci před výbuchem, je v těchto prostorách uvnitř a okolí technologických zařízení, dopravních cest, zásobnících atd. nebezpečí výbuchu hořlavých prachů – zóny 20, 21, 22. Technologie je protkána celým provozem.
Jak se zachovat při pravidelné revizi hromosvodu?
Je možno ponechat do doby rekonstrukce?
Nebo je nutno komplexně rekonstruovat LPS dle ČSN EN 62305? Podotýkám, že by se jednalo o velké finanční prostředky.

Otázku podává: Zahradníček Jiří
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 7. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL