+

AC-226 Zemní odpor svodů a nebezpečí přeskoků v objektu

OTÁZKA:
Zemní odpor svodů a nebezpečí přeskoků v objektu

Rád bych znal vaše stanovisko k následujícímu:
Při revizi ochrany před atmosférickou elektřinou zhotovené v době platnosti ČSN 34 1390 bylo zjištěno, že tři vývody z uzemňovací soustavy z celkových sedmi mají zemní odpor více než dvojnásobný než připouštěla norma. Jedná se o průmyslový objekt, kde se zpracovávají hořlavé hmoty. K hromosvodu ani elektroinstalaci není dokumentace a pravděpodobně je uzemňovací soustava společná jak pro elektroinstalaci, tak pro hromosvod. Toto ovšem nebylo možno stoprocentně potvrdit nebo vyvrátit, protože bez dokumentace není jisté, na kolika místech jsou technologické celky připojeny na uzemňovací soustavu a zda byly při měření všechna tato spojení a místa uzemnění rozpojena a oddělena od ochranného vodiče. Domnívám se, že na základě výše uvedeného lze ochranu před atmosférickou elektřinou prohlásit již za neodpovídající předpisům platným v době montáže, neboť při zemním odporu pře 30 Ω vzrůstá izolační vzdálenost a v prostředí se zvýšeným nebezpečím požáru hrozí veliké riziko přeskoků a zahoření.
Jsou mé úvahy správné?

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 8. 2011
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL