+

AC-227 Hromosvod na pozastavené stavbě

OTÁZKA:
Hromosvod na pozastavené stavbě

Rád bych se zeptal na následující věc:
Jedná se objekt, jehož stavba byla zahájena v roce 2006, v roce 2007 byla stavba pozastavena a nyní se bude pokračovat v jejím dokončení. Přitom má podle přání investora dojít k některým změnám oproti původnímu projektu, podle kterého bylo uděleno stavební povolení a zahájena stavba - na tyto změny zpracováváme projektovou dokumentaci pro tzv. "změnu stavby před jejím dokončením" (ve smyslu stavebního zákona). Návrh hromosvodu byl zpracován v původním projektu ještě dle tehdy platné ČSN 34 1390, přičemž charakter "změny stavby" nemá vliv na původní řešení hromosvodu. Je možno provést a zrevidovat hromosvod na této stavbě podle původního projektu dle ČSN 34 1390 a nebo je třeba tuto část stavby (hromosvod a ochrana před přepětím) přeprojektovat dle nového souboru ČSN EN 62305?
A jak by to bylo v případě, že charakter "změny stavby" by měl vliv na řešení hromosvodu (např. změny na střeše nebo změna konstrukčního systému budovy - např. místo ocelové konstrukce objektu železobetonová konstrukce)? Bylo by možno v tomto případě doprojektovat příslušné změny původního řešení hromosvodu ještě dle ČSN 34 1390 a nebo přeřešit celý hromosvod znovu dle nového souboru ČSN EN 62305 včetně zpracování dokumentu "řízení rizika"?
Pro doplnění informace uvádím, že zmiňovaný objekt bude stavebně i provozně spojen s již zrealizovanou a zkolaudovanou stavbou z předchozí etapy výstavby, která je opatřena hromosvodem dle ČSN 34 1390.

Otázku podává: Ing. Jaroslav Bednář
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 8. 2011
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL