+

AD-412 Nebezpečí výbuchu - určování prostorů (zón)

OTÁZKA:
Nebezpečí výbuchu - určování prostorů (zón)

Prosím o odpověď na níže uvedený dotaz.
Mám pomocnou plynovou kotelnu na zemní plyn. Kotelní zařízení (kotle včetně potrubí) jsou umístěny ve společném vnitřním větraném prostoru, kde je dosahována výměna vzduchu minimálně 5x za hodinu.
Podle staré ČSN 33 2320 je stanoveno:
- na vzdálenost 1,5 m od zařízení a od přírub armatur plynového potrubí je OCHRANNÝ PROSTOR,
- kolem vyústění odvzdušňovacích komínků nad střechu kotelny je malé pásmo SNV1, kolem tohoto pásma je do vzdálenosti 1,5 m OCHRANNÝ PROSTOR.
V současné době bude do stávající pomocné plynové kotelny uvažováno připojení pro dálkové odečítání obchodního měření včetně realizace obtoku redukčního zařízení zemního plynu.
Požadavek je, aby se pro nově instalovaná zařízení určilo ochranné pásmo dle konkrétního projekčního řešení a současně platných norem.
Která norma řeší návrh ochranného prostoru pro zařízení plynové kotelny?
Je to dle normy ČSN EN 60079-14 ed. 3 (4/2009) nebo dle normy ČSN EN 60079-10-1 (12/2009) ?

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 21. 8. 2012
 
 
Facebook Obchod IN-EL