+

AC-268 Oplechování atiky jako náhodný jímač

OTÁZKA:
Oplechování atiky jako náhodný jímač

Prosím o technickou konzultaci k ochraně před bleskem na budově o rozměrech 10,45 × 6,5 m krytina IPA a provedenou podle ČSN 34 1390. V roce 2008 byla provedena dle projektové dokumentace rekonstrukce systému ochrany před bleskem, byla vystavena výchozí revizní zpráva s celkovým posudkem vyhovuje. Následně v roce 2013 byla vystavena další již pravidelná revizní zpráva, kde dle názoru druhého revizního technika je zjištěná závada: Jímací vedení vedené po obvodu střechy není vedeno přímo po oplechování atiky střechy, ale je uloženo dole pod atikou upevněné na držácích položených na střeše. Toto umístění jímacího vedení pod atikou nezajišťuje spolehlivou a bezpečnou funkci ochrany objektu před bleskem poskytovanou hromosvodem. ČSN 34 1390 čl. 18a).

Otázku podává: Petr Kafka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 6. 2013
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL