+

AD-435 Charakter prostoru skladu granulátu

OTÁZKA:
Charakter prostoru skladu granulátu

Je nutné určovat vnější vliv BE2N z důvodu uskladněného materiálu pro vstřikovací lisy plastů? Jedná se o granulát umístěný ve vacích objemu cca 1,5 m3 s granulemi o velikosti cca 2 mm. Uskladněn je v temperovaném prostoru haly – suché prostředí.

Přikládám pár údajů z BEZPEČNOSTNÍHO LISTU:
Bod vzplanutí: >100 °C.
Samozápalnost: Produkt není samozápalný.
Nebezpečí exploze: U produktu nehrozí nebezpečí exploze.
Upozornění k bezpečnému zacházení: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Pokyny pro skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky.
Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné.
Další údaje k podmínkám skladování: Žádné.

Dle mého názoru se nejedná o materiál, který by dle bezpečnostního listu byl nějak nebezpečný a přiřadil bych vnější vliv BE1 bez významného nebezpečí a AE2 malé předměty.

Otázku podává: Emil Vysloužil
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 12. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL