+

AD-436 Uzemnění autocisterny při plnění sila

OTÁZKA:
Uzemnění autocisterny při plnění sila

Potřebovali bychom poradit, v které ČSN (popř. v jiném předpise) je uvedena nutnost zřizování AC bodu (uzemnění autocisterny) při plnění sila moukou nebo jinými látkami s nebezpečím požáru nebo výbuchu prachů, které se v praxi u původních sil nezřizovaly a dle našeho názoru je třeba tyto AC body zřídit, tak aby konstrukce autocisterny a sil byly při plnění na stejném potenciálu. Tento bod musí být zřetelně označen.
V praxi dochází k paradoxu, že autocisterna je připravena se připojit k AC bodu a není kam, řidič se připojuje k různým náhodně vybraným konstrukcím, u kterých však nemusí být zaručena spojitost s uzemňovací soustavou.
V ČSN jsme našli pouze uzemnění autocisteren s hořlavými kapalinami, ale u prachu jsme nic nenašli.

Otázku podává: Zahradníček Jiří
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 12. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL