+

AD-445 Transformační komora – provedení požárního úseku

OTÁZKA:
Transformační komora – provedení požárního úseku

Ve stávající trafostanici TS byla provedená v 1/2014 rekonstrukce zděné, kryté/venkovní trafokobky T1 (nové olejové, hermetické trafo 22/0,4 kV, 250 kVA, jeho nové připojení vn/nn). Stavební firma provedla zateplení stávající zadní a pravé zděné stěny hořlavým polystyrénem tloušťky 8 cm s maltovou stěrkovou omítkou tloušťky cca 1až 2 mm a nový dřevěný (smrková prkna) strop/střechu. Vyhovuje toto provedení (hořlavý polystyrén) a odstupové vzdálenosti (1 000 mm k zadní stěně a 1 300 mm k postranní stěně) technickým předpisům, ČSN, zejména ČSN EN 61936-1 (33 3201)?

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 2. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL