+

AD-447 Požadavky na výrobce pro výrobu rozváděčů pro laickou obsluhu dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 a ČSN EN 61439-3

OTÁZKA:
Požadavky na výrobce pro výrobu rozváděčů pro laickou obsluhu dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 a ČSN EN 61439-3

Odpovídá následující výčet požadavkům na to, co má splňovat výrobce rozváděčů:
a) vystavení živnosti na “volnou živnost” pro výrobu rozvaděčů požadované normami na rozváděč pro laickou obsluhu (ČSN EN 61439-1 ed. 2 spolu s ČSN EN 61439-3),
b) vystavení oprávnění na příslušném TIČR.

Co má být k rozváděči pro laiky doloženo:

1. Prohlášení o shodě dle NV č. 17/2003 Sb. a č. 18/2003 Sb. (vytvoří výrobce), např. vzor č. 10 uvedený v normativním dokumentu ESČ 33.01.98.

2. Doklad o ověření návrhu dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 10.1, který musí obsahovat ověřované charakteristiky. Předpokládám, že ověření provádí výrobce rozváděče PROSÍM O ZASLÁNÍ VZORU TOHOTO DOKLADU.

3. Dokumentace včetně návodu k obsluze a údržbě - ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 6.2.

4. Štítek a údaje s tím spojené - ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 6.3.

5. Protokol o kusovém ověřování ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 11 PROSÍM O ZASLÁNÍ VZORU TOHOTO DOKLADU.

6. Pokud se týká otázky EMC……. dle ustanovení ČSN EN 61439-1 ed. 2 čl. 9.4, příloha J je neobsazena.

V prohlášení o shodě musí být uvedeno, že výrobek (rozváděč) je ve shodě jak s nařízením vlády č. 17/2003 Sb. (pro zařízení nn), tak s nařízením vlády č. 18/2003 Sb. (z hlediska EMC).

Co tedy přesně uvést do prohlášení o shodě z hlediska výše uvedené normy?

Otázku podává: Petr Žůrek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 2. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL