+

AC-289 Přepěťové ochrany v obvodech SELV nebo PELV

OTÁZKA:
Přepěťové ochrany v obvodech SELV nebo PELV

Obracím se na Vás s technickým dotazem týkajícím se zapojení přepěťových ochran do obvodů bezpečného malého napětí SELV. Konkrétně se jedná o venkovní obvody řídicího systému MaR, na které jsou připojeny snímače hladiny a uzavírací elektromagnetické ventily ve zvlášť nebezpečném prostředí venkovních kanalizačních jímek dešťové vody. S ohledem na dané prostředí bylo pro napájení těchto obvodů zvoleno bezpečné napětí SELV 24 V DC. Jednotlivé prvky snímačů a ventilů jsou instalovány ve vzdálenosti od 70 do 100 m od rozváděče MaR. Z důvodu požadavku investora na důslednou ochranu elektrické instalace proti přepětí, mají být u prostupů vně objektu instalovány rozvodnice se slaboproudými přepěťovými ochranami, které budou na tyto regulační obvody připojeny.

Otázka č. 1: Je správná úvaha, že po připojení přepěťových ochran, které mají z principu své funkce nízkou izolační pevnost proti zemi, již nelze tyto obvody považovat za obvody SELV?

Otázka č. 2: Je možné tyto obvody provozovat jako neuzemněné obvody PELV? (Obvody PELV nebudou úmyslně spojené se zemí.)

Otázka č. 3: Je toto řešení s použitím neuzemněných obvodů PELV 24 V DC pro dané zvlášť nebezpečné prostředí dostatečné z hlediska ochrany proti úrazu e elektrickým proudem? (Osoby mohou přijít do styku s koncovými prvky pouze v případě opravy či údržby.)

Otázku podává: Ing. Jan Anděra
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 8. 2014
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL