+

AC-290 Doplnění nového potrubí a dosavadní hromosvod

OTÁZKA:
Doplnění nového potrubí a dosavadní hromosvod

Obracím se na Vás s tímto dotazem, s kterým se neustále potýkáme:
Na stávajícím objektu teplárny je provedena hromosvodová soustava dle ČSN 34 1390. Majitel tuto soustavu teplárny udržuje (provádí revize, provádí opravy,…) dle ČSN 34 1390. Vše je tedy v pořádku. Nově mu na střeše objektu, který je půdorysně například 150 metrů x 50 metrů, instaluje dodavatel jednoho z šesti kotlů (K1 až K6) potrubí s najížděcím olejem pro kotel K2. Potrubí je dlouhé 15metrů. Nově tedy na velmi technologicky náročném celku přibude jedno potrubí.
Můj dotaz zní: Můžeme doplnit ono jedno potrubí do stávajícího hromosvodu a provést ochranu i tohoto přibylého jednoho potrubí dle ČSN 34 1390 spojením na stávající jímací soustavu? ČSN 34 1390 je neplatná, to vím, ale provádět celou opravu hromosvodů na objektu dle ČSN EN 62305-1 ed. 2 ČSN EN 62305-4 ed. 2 kvůli jednomu potrubí je nesmysl. Finančně i technicky je to nesmysl. Dělat jakýsi hybrid a část podle ČSN 34 1390 a část podle ČSN EN 62305-1 ed. 2 ČSN EN 62305-4 ed. 2 je rovněž nesmysl.
V celém souboru technických norem ČSN EN 62305-1 ed. 2 ČSN EN 62305-4 ed. 2 chybí jakákoliv zmínka (alespoň jsem ji nenašel), jak přistupovat k takovýmto úpravám na stávajících technologických celcích, kde občas přibyde nějaké technologické zařízení. V podstatě každá technologická jednotka prochází svým vývojem a v půlce její životnosti nelze měnit takto kategoricky podmínky provozování.
Tvůrci ČSN EN 62305-1 ed. 2 ČSN EN 62305-4 ed. 2 by se měli inspirovat v rafinériích, chemičkách, teplárnách, elektrárnách, gumárnách a vycházet z těchto technologií a ne řešit velmi jednoduché rodinné a administrativní objekty.

Otázku podává: Hrdý
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 8. 2014
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL