+

AD-459 Určování vnějšího vlivu BD – únik osob

OTÁZKA:
Určování vnějšího vlivu BD – únik osob

Řeším problém při určování vnějších vlivů. Jedná se o vnější vliv BD, tedy podmínky úniku. V ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 lze k jednotlivým třídám tohoto vnějšího vlivu nalézt pouze orientační vysvětlení, kde jakou třídu uplatnit. Zajímalo by mě, zda lze někde najít definici například pro BD1 - malá hustota, snadný únik. Kde naleznu upřesnění, co znamená malá hustota a snadný únik?
Pro příklad si vezměme budovu se čtyřmi nadzemními podlažími, kde ve druhém nadzemním podlaží bude například působit klub důchodců. Do 2. nadzemního podlaží vedou pouze schody. Avšak i přes to se dá uvažovat, že do klubu důchodců mohou docházet jak osoby, které nemají problém se schody, tak osoby které mohou mít různé obtíže s pohybem a omezenou pohyblivost i když nejsou upoutány na invalidní vozík. V požárně bezpečnostním řešení se dočtu pouze o požárním riziku, zařazení požárního úseku do stupně požární bezpečnosti a o počtu osob vyskytujících se v jednotlivých prostorách. Dále se dočtu, že únikové cesty vyhovují požadavkům norem na požární ochranu. Jak má komise rozhodnout s ohledem na výsledky požárně bezpečnostního řešení o vnějším vlivu BD? To co pro mě může znamenat snadný únik, tak pro skupinu lidí pohybujících se například s pomocí holí může být únik v případě nebezpečí dosti problematický. Kde je tedy hranice u jednotlivých tříd vlivu BD?
Pro upřesnění v klubu důchodců se může dle PBŘ vyskytovat 62 osob.
Pro upřesnění dodám, že se jedná o stávající objekt, kde se dodatečně určují vnější vlivy z důvodu chybějícího protokolu o určení vnějších vlivů.
Pro analogii uvedu, že v takových prostorách, kam mají přístup osoby starší a mohou mít pohybový hendikep, uvažuji o působení vnějšího vlivu BA3.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 11. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL