+

AB-359 Jištění před zkratem – nevyhovující smyčka

OTÁZKA:
Jištění před zkratem – nevyhovující smyčka

Měl bych dotaz ohledně jištění vodičů. Uvedu příklad. V elektrickém projektu je uvedeno jištění kabelu CYKY 4 x 4 pojistkou 50 A gG. Za pojistkou je nadproudová ochrana motoru.
Další příklad z projektu. Kabel CYKY 4 x 2,5 je jištěn pojistkami 35 A gG a za pojistkou je nadproudová ochrana motoru.

Dotaz č. 1
Pojistka chrání kabel proti zkratu a nadproudová ochrana proti přetížení? Kabely jsou uloženy na lávkách. Dle programu Sichr při teplotě okolí 30 °C, kde je kabel CYKY 4 x 4 uložený v jedné vrstvě na lávkách, vychází jištění na max. 25 A.
Platí, že pojistka jistící vodič jen před zkratem může být až o tři pojistkové stupně vyšší než odpovídá přiřazení pojistky pro jištění před přetížením dle ČSN 34 1020, která již není platná?

Dotaz č. 2
Měřím-li impedanci smyčky motoru za nadproudovou ochranou, která má hodnoty nižší než 1 A (např. 0,2 až 0,4 A), tak mě impedance díky odporu nadproudové ochrany vychází vysoká. Mám do revizní zprávy uvádět impedanci smyčky, kterou změřím před ochranou a nebo skutečnou změřenou?

Otázku podává: J. Hanč
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 1. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL