+

AD-500 Samozhášivost kabelů

OTÁZKA:
Samozhášivost kabelů

Mám dotaz na samozhášivost kabelů 1-AYKY (1-CYKY), např. z produkce firmy Prakab. Výrobce v datasheetu uvádí:

Zajímá mě, zda jde o kabely třídy C1.
Náš vlastník uplatňuje přes pojišťovací společnost a přes manuál rizik (interní dokumenty společnosti) tento požadavek: „Kdykoliv je to možné, měly by se použít elektrické kabely třídy C1, typ reakce na oheň (NFC 32070) nebo ekvivalentní (typ, který nešíří oheň). V závislosti na umístění a množství může požár kabelu pouhým působením výparů kyseliny zničit celá elektrická zařízení, která jsou drahá nebo obtížně nahraditelná. V tomto případě je vhodnější použít nehalogenované kabely typu A (IEC 332-2) nebo ekvivalentní“.
Jsem toho názoru, že běžné kabely AYKY/CYKY se jako samozhášivé už běžně vyrábí.
Je to v pořádku?

Otázku podává: Jiří Pohorský
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 6. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL