+

AC-305 LPS a nástavba budovy

OTÁZKA:
LPS a nástavba budovy

Chtěl bych Vás požádat o informaci ohledně úpravy hromosvodu.
Projektujeme nástavbu na stávajícím objektu.
Jedná se o objekt školy, který je postaven ze dvou budov k sobě přisazených do tvaru „L“. Nástavba se bude stavět pouze na té kratší budově a bude přistavěno pouze jedno patro. Výškový rozdíl bude cca 1 m – tedy nástavba mírně převýší druhou budovu (doteď to bylo naopak). Celková výška s nástavbou bude cca 22 m. Obě dvě budovy jsou spolu provázané schodištěm, takže nepřipadá v úvahu ani požární oddělení 120 min.
Na stávající škole je proveden hromosvod dle ČSN 34 1390, tedy svody po max. 30 m (cca po 28 m).
Nově se tedy zruší část stávající střechy a místo ní se postaví nové patro s novou střechou a tedy i hromosvodem. Do stávajících podlaží se však nijak nezasahuje, a to ani do fasády.
Podle ČSN 62305 by svody měly být max. po 20 m (dle mého výpočtu LPS III – tedy 15 m).
Podstatné je určitě i to, že případná rekonstrukce hromosvodu na celém objektu je v podstatě nepředstavitelná – vysoká finanční náročnost.
Dále se k objektu vyjadřují i památkáři, z čehož plyne, že rozbourání fasády pro svody je v podstatě nereálné.
Prosím tedy o radu, jak se k tomuto problému postavit.

Otázku podává: Ing. Jan Soural
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 6. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL