+

AC-313 Revize LPS na zděném silu

OTÁZKA:
Revize LPS na zděném silu

Sice po dlouhé době, ale měl bych doplňující otázku týkající se toho, kdo vlastně může revidovat ochranu před bleskem u objektu se zděným silem. Zděná sila nejsou až tak častá. Spíše se v praxi lze setkat se silem kovovým. U kovových sil jejich materiál vyhovuje požadavkům na náhodné svody. Ovšem vyvstává otázka, jak je to s instalací jímačů. Dříve bylo běžnou praxí používat kovové silo jako náhodný jímač. Jenže při provozu odsávání je uvnitř sila zvířený prach a piliny a tudíž se uvnitř sila vyskytuje vnější vliv BE3.
Kdo by tedy měl provádět revizi ochrany před bleskem u sil, do nichž jsou odsávány piliny a hořlavý prach? Musí to být revizní technik s osvědčením v rozsahu E2B nebo stačí osvědčení s rozsahem E2A?
U kovového sila je dle mého názoru nutné dodržet předepsané tloušťky materiálů pro náhodné jímače nebo vršek separátoru osadit jímačem, který by mohl být připojen na již masivnější konstrukci zásobníku. Ale u zděného sila je nutné svody provést strojené a vzhledem k tomu, že spojení se svody není provedeno v nejnižším bodě separátoru a tudíž hrozí přeskok uvnitř sila, myslím, že vzhledem k riziku výbuchu je jediným řešením oddálený jímač.
Bohužel praxe ukazuje, že ani projektanti neřeší vnější vlivy uvnitř zděného sila.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 8. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL