+

AD-507 Soustava TN-C a prostory s nebezpečím požáru

OTÁZKA:
Soustava TN-C a prostory s nebezpečím požáru

Prosím o vyjádření k následujícímu:
Projektant navrhl v prostoru BE2N1 rozvody, které jsou provedeny v soustavě TN-C. Tyto rozvody vedou v kabelových žlabech ve výšce 4 m nad podlahou výrobní haly. Toto řešení obhajuje odvoláním na článek 482.0 ČSN 33 2000-4-482. Konkrétně na větu:
"Další opatření se nevyžadují tam, kde je nepravděpodobné, že by povrchová teplota zařízení mohla vyvolat vznícení hořlavých hmot, které jsou v jeho blízkosti."
Obdobná věta je uvedena i v článku 422.1.2 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2.

V tomto konkrétním případě je skutečně málo pravděpodobné, že by se hořlavé hmoty zpracovávané ve výrobní hale dostaly do blízkosti páteřních rozvodů umístěných ve výšce 4 m nad podlahou.
Je tedy skutečně možné výše citovanou větu z článku 482.0 ČSN 33 2000-4-482 takto vykládat a provést rozvody v soustavě TN-C v prostoru s vnějším vlivem BE2?
Navíc v tomto konkrétním případě vodiče PEN prostory se zvýšeným nebezpečím požáru jen neprocházejí a jsou vodivě spojeny s cizími vodivými částmi v celém prostoru kvůli ochrannému pospojování. A to je v rozporu s článkem 422.3.12 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 10. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL