+

AD 511 Provedení elektrického zařízení v sadu

OTÁZKA:
Provedení elektrického zařízení v sadu

Prosím o vyjádření k následující záležitosti.
Firma postavila v sadu závlahovou stanici. Uprostřed sadu na betonovém sloupku je upevněný plastový rozváděč s krytím IP54/20, a je krytý ještě ocelovou skříňkou. Přívody a vývody spodem, na panelu jsou signalizační a ovládací prvky.
Rozváděč je přizemněn pásovinou FeZn v hloubce 0,5 m o délce cca 10 m. Z rozváděče je zapojeno čerpadlo, které je umístěné přímo v terénu, nezakryté, s IP65 a tlakový spínač s IP54. Zařízení je přístupné laické obsluze. Areál sadu je oplocený a nepřístupný veřejnosti.
Podle jaké normy se v tomto případě stanovuje vliv prostředí? Je to ČSN 33 2000-7-705 ed. 2?
Je to vlastně venkovní prostředí, na dešti, bez regulace teploty, možnost biologických vlivů.
Jde mi o to, jak posuzovat požadavek na IP a bezpečné dotykové napětí.

Otázku podává: ing. Radim Kuba
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 12. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL