+

AC-319 Ochrana PV elektrárny před bleskem (nový příspěvek 29. 12. 2015)

OTÁZKA:
Ochrana PV elektrárny před bleskem

Dobrý den.
Prosím o Vaše vyjádření ke způsobu provedené ochrany před bleskem pro fotovoltaickou elektrárnu.
Jedná se o fotovoltaický systém FVE 924 kWp. Rok ukončení stavby 8/2009. Obdobně je termín výchozí revize soustavy. Systém je umístěný na pozemku v jednotlivých řadách na úrovni terénu – cca do 2 m.

Uzemnění a ochranné pospojení:
Kovové konstrukce se solárními panely jsou vzájemně pospojeny vodiči CYA 6 mm2.
Nosné Fe konstrukce jednotlivých řad s panely jsou propojené a uzemněné pomocí pásků FeZn 30 x 4 mm a pomocí zemnících tyčí FeZn.

Ochrana proti přepětí:
Proti přepětí od FVP (např. blesk) jsou měniče chráněny přepěťovou ochranou, tyto jsou součástí jednotlivých měničů.
Měniče typu SG jsou na straně nn/AC uzemněny samostatně a to pomocí tyčí FeZn. Dále je pomocí vodičů CYA 35 mm2 z/ž provedeno napojení na společnou soustavu pospojení a uzemnění jednotlivých řad s panely.

Na konstrukcích jsou umístěné pomocné jímače – jedná se o neizolovaný systém hromosvodní soustavy. Nejedná se o oddálený hromosvod. Jednotlivé FVE panely jsou v ochranných pásmech pomocných jímačů.
K uvedené soustavě tak, jak ji popisuji, jsou opravdu různé názory jak mezi RT, tak i u projektantů, kterých jsem se ptal. Případná změna na jiný systém je však vzhledem k rozsahu finančně náročná.
Lze tedy takto provedenou soustavu dále provozovat v souladu s ČSN?

Poznámka: Takto řešené ochrany proti blesku jsem viděl v několika případech. V jednom to byla elektrárna s výkonem 12 MWp. Všechny jsou v provozu  po roce 2009.

Otázku podává: Bula
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 12. 2015
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL