+

AD-517 Vysvětlení k posuzování vnějších vlivů

OTÁZKA:
Vysvětlení k posuzování vnějších vlivů

1. Prosím o bližší vysvětlení pojmů ze současně platné ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, a to kód BE2N1 až 3 – nebezpečí požáru hořlavých hmot, prachů a kapalin, kde chybí popisy charakteristik těchto kódů tak, jak je to uvedeno v předchozí normě ČSN 33 2000-3:1995. Tam se uvádí … dobře provzdušněné části hořlavých hmot, …hořlavý prach v souvislé vrstvě schopné šířit požár, …hořlavé kapaliny při teplotách o více než 10 °C nižších než je bod vzplanutí kapaliny… Kam to zmizelo? Například u toho BE2N3 tato teplota nově už neplatí? To podstatně mění situaci. To by znamenalo, že pouhé skladování hořlavé kapaliny je už BE2N3?

2. Často se setkávám s tím, že je určen ve výrobní hale průmyslového provozu vnější vliv BA4 – poučené osoby, kde jsou běžná strojní zařízení (i např. linky řízené PLC automaty), která musí ovládat pracovníci, kteří byli seznámeni s Návodem k obsluze se zacházením s tímto strojem. Je tím myšleno, že tito pracovníci by měli být poučené osoby. Ale to BA4 se vztahuje na elektrické provozovny, což výrobní hala přeci není. Jaký na to máte názor? (Dle mého názoru obsluhy strojní zařízení spadají do kategorie vyhlášky č. 50/1978 Sb. na § 3 – osoba seznámená.)

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 2. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL