+

AB-008 Vypínací doba pro jednotlivé násobky jmenovitého proudu

OTÁZKA:
Vypínací doba pro jednotlivé násobky jmenovitého proudu

Např. pro ampérsekundové charakteristiky jističů , které jsou v logaritmických souřadnicích, není k průsečíkům os X a Y vztažena nula. Nemohu přesně určit vypínací doby pro jednotlivé násobky jmenovitého proudu pro tepelnou spoušť.
Protože na ose X a Y nejsou vyznačeny všechny uvažované hodnoty, musím hodnoty přibližně určit, a tedy se dopouštím chyby, která může být značná!
Např. v knize Dimenzování a jištění el. zař. v praxi na str. 84 je: jistič B s jmenovitým proudem 13 A. Pro I = 56,3 A je doba vypnutí 7 s - tepelná spoušť.

Dle mne: (odečteno z charakteristiky) 56,3/13 = 4,4 A, tedy 4,4násobek jmenovitého proudu a tomu odpovídá tv = 5 s.
Co si o tom myslíte?

Otázku podává: Jaroslav Blažek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 5. 2000
 
 
Facebook Obchod IN-EL