+

AD-518 Prostory s nebezpečím požáru a výbuchu

Chtěl bych se Vás zeptat, podle kterých norem projektovat zařízení do prostorů BE2N1, 2, 3? Chápu správně, že zařízení pro BE2N1 mohu projektovat dle ČSN 33 2000-4-482, BE2N2 podle ČSN EN 60079 a BE2N3 podle popisu v TAB. ZA.1N v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3? Nebo se na tyto prostory vztahují ještě jiné normy?

Dále mám otázku k prostorům s nebezpečím výbuchu. Je někde nařízeno použití proudových chráničů? Tímto bych Vás rád požádal o vysvětlení toho, proč v prostorech s nebezpečím požáru prachu proudový chránič pro kabely CYKY být použit musí, ale v prostorech s nebezpečím výbuchu plynů a par nikoliv, cožpak nemůže unikající proud ev. přechodový odpor způsobit vznícení i v těchto prostorech?

Koval

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 5. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL