+

AG-372 Paralelní napájení rozváděče

Vznikla zajímavá diskuse mezi mnou, coby provozovatelem elektrického zařízení, a externím dodavatelem a jeho revizním technikem.

Jde o napájení rozváděče vodního hospodářství, kde jsou dva napáječe z nadřazeného rozváděče RD2, tvořené vždy dvojicí kabelů AYKY 3 x 150 + 70 mm2. Jedna kabelová trasa přenese celý odběr technologie, ale pokud bych chtěl oba napáječe provozovat paralelně, vznikl spor – zjednodušeně řečeno:

Já, jako provozovatel elektrického zařízení tvrdím, že paralelní napájení je bez větších problémů možné, externí dodavatel a jeho revizní technik tvrdí, že by se jednalo o nestandardní zapojení, se kterým by mohly být spojeny různé obtíže (např. není možno vyloučit stav, kdy i kvalifikované obsluze nebude znám stav pojistek, propojení a stavu jističů – např. v silové rozvodně, odkud vedou napájecí kabely, nebude možno změřit stav – proud tam může jít z obou stran tamních jisticích prvků, nelze vyloučit stav, kdy obsluha bude manipulovat jisticím zařízením pod napětím a velkým proudem).

Níže je jednoduché schéma napájení.

 

Jaký je Váš názor na tuto situaci?

Já osobně úplně nesouhlasím s argumenty protistrany. Oba napáječe jsou stejně dlouhé, jsou uloženy ve stejné trase na jednom kabelovém roštu.

Při poruše budou působit obě spouště současně. Rizika lze ošetřit místním provozním předpisem.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 5. 2016
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL