+

AD-521 Vypínání v prostoru s vnějším vlivem BE2N1

Do prostoru s vnějším vlivem BE2N1 vedou rozvody napojené z přípojnicového rozvodu umístěného mimo prostor s vnějším vlivem BE2N1. V ČSN 33 2000-4-482 se v článku 482.1.9 hovoří, že „Každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení“. Obdobný požadavek je uveden v ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 v článku 422.3.13. Lze za takový přístroj považovat výstupní jednotku přípojnicového rozvodu, která se dá kompletně celá vysunout z přípojnic?

Dále bych se chtěl zeptat, zda si správně vykládám poznámku 1 k článku 422.3.9 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. V ní se uvádí, že pro ČR se věta nahrazuje takto: „Koncové obvody a elektrické spotřebiče s výjimkou rozvodů uzavřených v krytech se stupněm ochrany alespoň IP4X musí být před izolačními poruchami chráněny takto:“

Chápu dobře, že pod rozvodem v uzavřeném krytu se myslí například kabelové vedení uzavřené v utěsněném systému trubek s krytím minimálně IP4X?

Jiří Buben

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 5. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL