+

AC-326 Připojení omezovačů přepětí u trakčních zařízení

Prosím o váš názor na připojení omezovačů přepětí vn na stožáru. Jedná se o omezovače přepětí integrované s pojistkovým spodkem a celek je připevněn na příhradovém stožáru trakčního vedení 25 kV. Připojení slouží k napájení kioskové trafostanice pro netrakční odběry. Některé projekty navrhují využít konstrukci stožáru jako svod přepětí, jiné zase pojistkový spodek ukládají izolovaně a připojují samostatný izolovaný svod (viz přiložené dvě fotografie). V obou případech je provedeno uzemnění i ukolejnění, jak to požaduje čl. 6.4.1 ČSN 34 1500 ed. 2. Zajímalo by mě, zda jsou oba případy provedeny správně nebo zda je správně proveden jen případ s izolovaným svodem. Článek 6.4.1 není v tomto smyslu příliš srozumitelný. Poznámka uvádí, že u růžkových bleskojistek se jako svodový vodič může využít trakční podpěra. Toto povolení samo o sobě by ale nemělo být vykládáno jako zákaz pro případy s jinými než růžkovými bleskojistkami. Je pouze uvedeno, že samostatný chráněný svod (asi se myslí izolovaný) musí být u napájecích a spínacích stanic, přičemž se zřejmě myslí napájecí stanice trakční, nikoli netrakční. 

 

Ing. Radim Strycharski

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 5. 2016
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL