+

AD-524 Elektrický průtokoměr v blízkosti zóny s nebezpečím výbuchu

Ve vyhlášce č. 73/2010 Sb. jsou definována elektrická vyhrazená zařízení a jsou rozdělena do tříd a skupin. V třídě I je skupina A, což jsou zařízení určená pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.
V mém případě se jedná o zařízení pneumatického čerpadla s elektrickým průtokoměrem, který je napájen z baterie o napětí 3 V a na čerpací pistoli je připojena k průtokoměru zobrazovací jednotka. Zajímá mě, zda takové zařízení spadá do třídy I skupiny A dle výše uvedené vyhlášky a musí se tedy oznamovat jeho instalace a žádat TIČR o vydání závazného stanoviska před uvedením do provozu?
Nejsem si zcela jist, neboť toto konkrétní zařízení má certifikaci do prostředí Ex, a jeho kovové části jsou zahrnuty do ochranného pospojování. Jelikož se jedná o doplnění stávajících zařízení, muselo být pospojování pro toto nové zařízení doplněno a rozšířeno. Jak to tedy je u takového zařízení?

Jiří Buben

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 6. 2016
 
 
Facebook Obchod IN-EL