+

AC-330 Vzdálenost „s“ u rodinného domu

Projekt na ochranu před bleskem ani projekt vnitřních elektrických rozvodů u rodinného domu neřeší elektrické izolace mezi jímací soustavou nebo svody na jedné straně a kovovými částmi stavby, kovovými instalacemi a vnitřními systémy na straně druhé. Tzv. dostatečnou vzdálenost „s“ podle čl. 6.3 ČSN EN 62305-3 ed. 2. Na vnější systém ochrany před bleskem byla dodavatelem hromosvodu dodána výchozí revizní zpráva. A nyní otázka: Může být vydána výchozí revizní zpráva (s kladným stanoviskem) na vnitřní elektrické instalaci bez ohledu posouzení, zda je dodržena dostatečná vzdálenost „s“? Vše ostatní je v pořádku. Může nastat reálné nebezpečí přeskoku bleskového proudu do elektrické instalace, což může způsobit např. požár. Svodič přepětí v tomto případě nepomůže. Jaké je v tomto případě řešení?

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 7. 2016
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL