+

AF-171 Bazénový protiproud

Bazénový protiproud AQUA JET 35/50 zasahuje částí do zóny 0 (je ve vodě) a částí je na hraně bazénu, čili v zóně 1. Zařízení je napájeno napětím 230 V.

První otázka:

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 uvádí, že v zóně 0 a 1 je možné použít pouze ochranu SELV 12 V. Výrobce zařízení pro použití v zóně 0 a 1 nemusí brát na toto ustanovení zřetel? Montáž se provede podle pokynů výrobce a do revize se napíše, že zařízení je namontováno a použito podle pokynů výrobce, které mají podle (…předpisu…? čl. 132.13 ČSN 33 2000-1 ed. 2, nařízení vlády č. 378/2001 Sb.?) přednost před ustanovením ČSN 33 000-7-702 ed. 3, i když nejsou s touto normou v souladu.

Druhá otázka:

Návod pro připojení uvádí použití přístrojů v pořadí od zdroje:
a) proudový chránič 30 mA,
b) jistič 16 A charakteristiky C,
c) motorový spouštěč 6 až 10 A,
d) kabel průřezu 1,5 mm2.

Není jistič 16 A, charakteristikou C zbytečný? Motorový spouštěč má ochranu jak proti přetížení, tak proti zkratu. A při použití motorového spouštěče SM1E-6,3 je vypínací proud v čase 0,4 s 83 A a u jističe LTN-16C je vypínací proud 158 A.

Je nutné se v tomto případě držet pokynů výrobce?

Ing. Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 9. 2016
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL