+

AG-375 Zásuvka 400 V na elektroměrovém rozváděči

Elektroměrový rozváděč typizovaný (ER212 s pilířem), jištění před elektroměrem 25 A/B/3. Na výstupních svorkách za elektroměrem zapojen kabel CYKY 5 x 2,5 mm2 (cca 2 m dlouhý). Kabel je zakončen zásuvkou 400 V/32 A/5 pólů, která je přišroubována na zadní straně elektroměrového rozváděče. Toto zapojení je u hrubé stavby rodinného domu. Majitel poukazuje na to, že do zásuvky zapíná pouze zásuvkový rozváděč, který je vybaven proudovým chráničem, ale který schovává, aby mu ho někdo neukradl. Je takovéto zapojení z hlediska bezpečnosti a platných norem v pořádku? Já bych byl raději, kdyby se ten zásuvkový rozváděč instaloval místo té zásuvky, jenže nevím, o co své tvrzení opřít. V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 je požadavek na proudový chránič pouze u zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A. Pak ještě norma ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 pro elektrická zařízení na staveništích a demolicích, kde se uvádí použití proudového chrániče s vybavovacím reziduálním proudem maximálně 30 mA pro zásuvky do 32 A včetně. Jenže kdy se jedná o staveniště? Do kolaudace? Kde je ta hranice?

Petr Pavliček

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 9. 2016
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL