+

AC-341 Odfukové potrubí a hromosvod

Prosím o Váš názor: plynové kotelny různých objektů umístěny převážně v suterénu. Objekty s rovnou střechou. Po fasádě vede z kotelny potrubí odfuku (žlutá trubka) nad úroveň střechy – atiky. Zde bývá veden vodič hromosvodu. Často propojeno. U paty objektu již však přizemněno nebývá. Jak by mělo být řešeno správně vzhledem k ČSN 34 1390 čl. 195 a 196?

Ing. Ivo Marek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 18. 1. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL