+

AC-356 K dostatečné vzdálenosti „s“ u hromosvodu

Řešil jsem nyní dostatečnou vzdálenost od hromosvodu. Pro vzduchové dielektrikum mi to je vcelku jasné.

Není mi to úplně jasné pro dielektrikum z cihlové zdi. Totiž když budu mít za touto zdí např. zásuvku silovou, pak dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 vychází vzdálenost vyšší než u vzduchu (cca dvojnásobná). (km = 0,5 oproti vzduchu km = 1) a vyjde např. 1,2 m, oproti vzduchu třebas 0,6 m.

Když jsem však nakouknul do staré ČSN 34 1390 čl. 112 a dosadil jsem pro výpočet izolační vzdálenosti „a“ požadované hodnoty, vyšly mi pro vzduch cca obdobné jako u ČSN EN 62305-3 ed. 2.

Dále pak znění čl. 112:

K zabránění přeskoku po povrchu zdi je třeba dodržet vzdálenost 2a (ano „po povrchu“ zde je dvojnásobná vzdálenost).

Připustí-li se malé riziko těchto přeskoků, lze takto stanovené vzdálenosti snížit na polovinu.

Jsou-li kovový předmět a hromosvod odděleny stěnou z nevodivého materiálu nebo cihlovou zdí, nahrazuje tato stěna vzdušnou vzdálenost rovnou pětinásobku tloušťky stěny (zde mi vychází efekt přesně opačný proti ČSN EN 62305-3 ed. 2, totiž 30 cm cihlová zeď by měla nahradit 5 x 30 cm vzdušné vzdálenosti?). Přitom je třeba vzít v úvahu případné zmenšení vzdálenosti kovovými do zdi zasazenými předměty, např. zakotvenými částmi podpěr svodů, držáky okapových trub, kovovými konzolami apod.

Nelze-li dodržet požadované izolační vzdálenosti, je třeba provést spojení.

Děkuji Vám za názor.

Studnička

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 7. 2017
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL