+

AH-659 Odpor ochranného vodiče spotřebiče

Podle čl. 6.4.3 ČSN 33 1600 ed. 2:2009 nesmí být odpor ochranného vodiče, měřený mezi ochranou zdířkou vidlice a přístupnými neživými částmi spojenými s ochranným vodičem (u prodlužovacích a odpojitelných přívodů mezi ochrannou zdířkou vidlice a ochranným kontaktem na druhém konci), větší než 0,2 Ω při délce přívodu do 3 m. K tomuto odporu se připočte 0,1 Ω na každé další 3 m délky přívodu. V žádném případě však nesmí být překročena hodnota 1 Ω.

Je možné v případě, kdy má přechodový odpor u přívodu s délkou např. 1,5 m hodnotu odporu ochranného vodiče 0,3 Ω napsat celkové vyhodnocení stavu el. spotřebiče z hlediska bezpečnosti osob, zvířat a majetku jako vyhovující s následujícím komentářem:

„Naměřená impedance vypínací smyčky má hodnotu 1 Ω. Tím je splněna podmínka pro automatické odpojení od zdroje v čase 0,4 s, a to podle článku 411.3.2.2 a 411.4.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Při připojení spotřebiče do jiné zásuvky je nutné provést znovu měření impedance a vyhodnotit bezpečnost odpojení spotřebiče v případě poruchy.“  S tím prokazatelně seznámit uživatele.

Toto by bylo možné u spotřebičů, kde se nemění stanoviště – např. u stolních PC. Možné by to nebylo např. u nářadí, kdy se s ním pracuje na různých místech.

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 2. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL