+

AB-407 Jištění a vývody na sekundární straně transformátoru

Přikládám dotaz ohledně jištění a vývodů na sekundární straně transformátoru.

Investor provozuje kioskovou trafostanici se dvěma transformátory 1 000 kVA (22/0,4 kV).

Z traf jsou provedeny kabelové vývody do sousedního objektu s hlavní rozvodnou 0,4 kV, délka přívodních kabelů od traf do hlavních rozváděčů cca 6 m a 10 m (paralelní chod traf je vyloučen blokádami).

S ohledem na plánovanou přístavbu výroba a dostatečnou výkonovou rezervu v této trafostanici požaduje investor zřídit druhou „hlavní rozvodnu“, která by byla napojena samostatnými kabelovými přívody přímým odbočením z traf nebo z přívodních přípojnic jednotlivých transformátorů, délka přívodů k nové rozvodně by byla cca 50 m.

Níže je nákres výše uvedeného popisu s vyznačením možností napojení do nové rozvodny.

Předpokládám, pokud je vůbec toto zapojení možné, že součet nastavených proudů na hlavních jističích obou rozváděčů nesmí překročit jmenovitý proud příslušného trafa.

Josef Lavický

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 3. 2018
 
 
Facebook Obchod IN-EL