+

AD-562 Výdejna nafty a nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

Vnitropodniková venkovní výdejna nafty typ NDN 6000, výrobce TRASO s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm. Vnější vlivy AA7, AB7, AD3, AF2, BC3, BE2N3, ostatní vlivy normální, prostory bez nebezpečí výbuchu. Osvětlení provedeno zářivkovým svítidlem 2 x 36 W, IP65.

Otázka: týká se této výdejny nařízení vlády č. 101/2005 Sb.?

Viz příloha k tomuto nařízení – čl. 11 a 11.4:
11. Sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv.
11.4 K umělému osvětlení skladu smí být použito pouze pevně umístěné svítidlo v nevýbušném provedení. Výrazně označený vypínač se umísťuje vně skladu.

Jaroslav Šimek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 1. 6. 2018
 
 
Facebook Obchod IN-EL