+

AH-671 Revize nn – vyhodnocení naměřených hodnot pro různé časy automatického odpojení od zdroje

Požádal bych Vás o upřesnění.

Jaké hodnoty měřit při revizi nn do 1 000 V, jak a podle čeho kontrolovat naměřené hodnoty pro čas 0,4 s a jak pro distribuci s časem 5 s?

Ještě bych doplnil jeden příklad:

Naměřeno napětí ve smyčkové skříni v nezatíženém stavu 3 x 210 V, impedance na měřícím přístroji (kalibrace platná) 0,88 Ohmu. Kabel AYKY 3 x 120 + 70, vzdálenost jištění 100 m, pojistky 3 x 160 A, charakteristika gG.

Kabel uložen v zemi. Izolace 6 x 235 Megaohmů.

Celkový odpor uzemnění RB vodičů PEN naměřený u smyčkové skříně je 0,59 Ohmů.

Další skříň, nyní už rozpojovací – napojena 100 + 50 m od jištění, impedance 0,95 Ohmů, dále smyčková skříň, napojena již z vývodu z rozpojovací skříně AYKY 4 x 70, 30 m, jištění v rozpojovací skříni 3 x 100 A, impedance 1,15 Ohmu.

Prosím, jak k těmto naměřeným hodnotám přistoupit z hlediska revize? Jedná se o distribuční rozvod. V tomtéž místě je napojen elektroměrový rozváděč, jištění pojistkou 3 x 40 gG, kabel CYKY 4 x 10, 4 m, impedance 0,9 Ohmu.

Také jestli řešit úbytky napětí. V našem případě se jedná o napojení smyčkové – paprskovité zapojení, ve většině případů se jedná napojení smyčkové do okruhu.

J. Kavalír

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 7. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL