+

AE-597 Údaje o délkách obvodů ve schématech a dokumentech

Obracím se na Vás s žádostí vysvětlení části článku 514.5.1 normy ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, kde je uvedeno: „Schémata a dokumenty musí obsahovat především tyto údaje – délku obvodů“.

Jakým způsobem s tímto ustanovením normy naložit při zpracovávání předávací dokumentace investorovi?

Znamená to, že musí být uvedeny délky jednotlivých obvodů např. i světlených či zásuvkových?

Ing. Josef Lavický

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 8. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL