+

AH-677 Revize instalací a strojů

1. Provedl jsem výchozí revizi novostavby rodinného domu. V domě jsou dva rozváděče a celkem 48 jističů. Celková cena za revizi 4 860 Kč. Je tato cena přijatelná? Popřípadě jak si určit cenu

2. Při revizi strojního zařízení stačí použít formulář pro strojní zařízení a revidovat dle ČSN EN 60204-1 ed. 2, nebo musí být vyhotovena revizní zpráva dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed. 2?

Jiří Velich

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 10. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL