+

AJ-246 Doplňující ochranné pospojování a uzemnění u strojního zařízení

V prostoru zvlášť nebezpečném je instalováno strojní zařízení, které se skládá z několika částí. Jeho rozváděč je napájen z podružného rozváděče elektroinstalace, který je připojen dvojicí kabelů CYKY J 3 x 50 + 35, tedy v soustavě TN-C. Jedná se o rozsáhlou budovu továrny s vlastním transformátorem 35 kV/0,4 kV. U jmenovaného podružného rozváděče je zřízena společná svorkovnice, na kterou jsou připojeny vodiče doplňujícího ochranného pospojení krytů strojního zařízení, kabelové ochranné trubky z nerezu a armování v betonovém soklu, na kterém stojí ono strojní zařízení. Tato svorkovnice je propojena se svorkami PEN v podružném rozváděči a PE v rozváděči stroje.

A nyní k dotazu. Je nutno k uvedené svorce přivést ještě samostatný uzemňovací přívod (např. z HOP v hlavní rozvodně závodu), nebo stačí propojení s PEN v podružném rozváděči, který je spojen se zemničem v hlavní rozvodně, jak je popsáno výše?

Dvořák

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 10. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL