+

AC-383 Vodivé propojení armovacích výztuží (Nový příspěvek 1. 11. 2018.)

Měl bych prosím dotaz na vodivé propojení armovacích výztuží, které budou použity pro svod bleskového proudu. ČSN EN 62305-3 ed. 2 článek 4.3 Propojení ocelového armování stavby ze železobetonu – zde se uvádí, že je-li větší díl spojení svislých a vodorovných prutů bezpečně spojen, je armování považováno za elektricky spojené. Lze si toto tvrzení vyložit tak, že má být minimálně 51 % armovací výztuže vodivě spojeno? Nebo jak musí být spojena a provedena armovací výztuž, aby byla použitelná pro svod bleskových proudů?

Libor Kostka

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 31. 10. 2018
Aktualizováno: 1. 11. 2018
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL