+

AD-575 Přiřazení vnějších vlivů z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem

Ve změně Z1, která je přílohou ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 jsou tabulky NA4, NA5, NA6, které určují přiřazení vnějších vlivů.

Moje otázka je:

Kde jsou, nebo budou tyto tabulky v rámci nově platné ČSN 33 2000-4-41 ed. 3?

Libor Gaidarus

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 1. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL