+

AA3-358 Pospojování u rodinného domu

U starého rodinného domu, který nemá ochranu před bleskem ani uzemnění, byla provedena nová elektrická instalace. Přívod elektriky je proveden venkovním izolovaným vedením. Nikde za měřením není nainstalována ochrana proti přepětí. Do domu vstupuje kovové potrubí ze studny u domu. Potrubí je spojeno s ochranným vodičem.

Podle čl. 411.3.1.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 i ed. 3 v návaznosti na ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 by měl být do ochranného pospojování vzájemně spojen ochranný vodič, uzemňovací přívod a další vodivé části…

Jak vyhodnotit tento případ, kde chybí uzemnění? Je el. instalace schopná bezpečného provozu?

Stejná otázka je i pro případ, kde není ochrana proti přepětí. Revize se týká el. instalace. Není vypočítáno riziko podle ČSN EN 62305-2 ed. 2 ani podle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3. Majitel ochranu proti blesku ani proti přepětí nechce. Lze napsat, že elektrická instalace je schopná bezpečného provozu a upozornit prokazatelně majitele, že objekt není chráněn před bleskem a přepětím v síti, a pokud nastanou tyto případy, elektrická instalace se stane nebezpečnou?

Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 2. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL