+

AD-576 Prostředí v kotelně

Potřeboval bych poradit, podle kterých norem projektovat elektrické zařízení do prostoru BE2N2 (prostor kotelny). V protokolu vnějších vlivů je dále uvedeno:

Dle ČSN EN 60079-17 ed. 4 čl. 4.7 není v tomto prostoru nebezpečí výbuchu hořlavých prachů, protože technickými a organizačními opatřeními je zabezpečeno udržování čistoty na technologických zařízeních tak, že podmínky pro nebezpečí požáru a výbuchu hořlavých prachů nemůže nastat.

Dle platné dokumentace o ochraně před výbuchem jsou zóny definovány pouze uvnitř uhelných mlýnů zásobníků uhelného prášku a práškovodů (zde nejsou elektrická zařízení umístěna), veškeré prostředí mimo tyto vnitřní prostory je definováno jako prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Domnívám se, že pro takto definovaný prostor s nebezpečím hořlavých prachů bez nebezpečí výbuchu postačí dodržet ustanovení ČSN 33 2000-4-42 ed. 2.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 2. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL