+

AG-434 Připojování světelných obvodů – společný N a PE vodič

Mohu Vás poprosit o Váš názor? Níže je výřez ze zapojení světelného rozváděče (autorem zapojení nejsem, jen jsem ho zkresloval pro potřebu dotazu) … Jedná se o osvětlovací stožár. Rozváděč bude umístěn na patě stožáru a z něj povedou kabely H07RN-F 7G1,5 (L1, L2 a L3) do společné spojovací skříně, která bude umístěna na vrcholu stožáru u svítidel. V níže uvedeném výřezu je znázorněno jenom připojení svítidel na fázi L1, připojení svítidel na fáze L2 a L3 je obdobné s tím rozdílem, že k samotným svítidlům připojeným na fáze L2 a L3 jsou přivedeny jenom fázové vodiče L2 a L3. Přitom k připojení vodiče N a vodiče PE těchto svítidel slouží vodiče N a PE připojené ke svítidlu napájenému z fáze L1. Ochranné vodiče PE i nulové vodiče N všech tří kabelů v připojovací skříni na vrcholu stožáru sloužící k připojení uvedených tří svítidel budou vzájemně propojeny – vodiče N přes vkládací můstek, vodiče PE prostřednictvím lišty DIN, takže vodič N a vodič PE přivedený ke svítidlu napájenému z fáze L1 bude sloužit i pro svítidla připojená na fáze L2 a L3.  Každý kabel bude napájet 5 svítidel (společný N a PE vodič). Zajímalo by mne, zda toto zapojení zejména kabelu připojenému na fázi L2 neodporuje některému ustanovení ČSN… Každá fáze svítidla bude jištěna samostatně, ale pět svítidel bude mít společný N a PE vodič. Jističe svítidel nebudou mechanicky spřaženy. Na fázi L1 a L2 bude navíc připojeno po jednom svítidle (tudíž nebude soustava souměrná).

Také by mne zajímalo, zda byste mi nemohl uvést nějaký příklad k výkladu čl. 521.8.2 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Já si ho vykládám tak, že například pro dva třífázové obvody (které jsou napájeny z jednoho společného třífázového jističe) a vedou například do společného rozváděče ale na dva různé 3f jističe, tak nemohu použít 8žilový kabel (tedy šest fází – 2 x 3 – a jeden společný N a PE vodič). Ale do každého jističe musí vést samostatný kabel (3 + N + PE). Toto je tímto článkem myšleno? Na jiný příklad nejsem schopen přijít…

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 5. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL