+

AD-583 Připojení motoru s termistorem v Ex

Prosím o zodpovězení dotazu níže, který si dovolím rozdělit na dvě části (obecnou a konkrétní "problém").

Obecně: Je možné připojit 1f (230 V, 50 Hz) motor, který je vybaven termistorovou ochranou pouze jedním kabelem (tj. společný kabel pro napájení i pro připojení termistoru, např. kabel 5G1,5)? Případně jaké vlastnosti takový kabel musí splňovat, které normy a články se této problematice věnují, nebo naopak, kterým normám by toto provedení/zapojení odporovalo?

Konkrétně: Pro připojení motoru v prostředí s nebezpečím výbuchu (ze štítku motoru: II 2G Ex d, 230 V/50 Hz, 0,06 kW, 1 A), byly původně v projektu dva kabely (3G1,5 pro napájení a 2 x 1 pro termistor). Dodaný motor má však pouze jednu kabelovou vývodku. Jedná se o instalaci v zahraničí a montážní firma připojila motor kabelem MCMK 4 x 1,5/1,5 0,6/1 kV (2 žíly pro termistor, 2 žíly napájení 230 V, oplet jako žlutozelený vodič).

Je výše popsané připojení motoru z pohledu norem v pořádku?

P. Dobiáš

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 5. 2019
 
 
Facebook Obchod IN-EL