reklama reklama
+

AE-633 Obětované trasy

V ČSN EN 50174-3 ed. 2 v bodě 4.3.4.2.1 Požadavky, je uveden pojem "Obětované trasy". Mohu v případech, kde nelze dodržet hloubku doporučenou dle ČSN EN 50174-3 ed. 2 v tabulce 3, popřípadě v ČSN 73 6005 v tabulce B1 u optických kabelů uložených v mikrotrubičkách realizovat uložení v menší hloubce, pokud s tím investor bude souhlasit? Trasu v takovém úseku označím v dokumentaci jako obětovanou trasu.

Bouda Jaroslav

Obětovaná trasa je v čl. 3.1.13 ČSN EN 50174-3 ed. 2 definovaná jako trasa, která byla zvolena i když je zřejmé, že kvůli svému umístění může být jakýkoliv kabel(y) a/nebo nosný systém(y) zničen kvůli jiným zájmům. Za obětované trasy se (jak uvádíte) podle čl. 4.3.4.2.1 uvedené normy považují trasy, které nesplňují hloubku uložení v navazující tab. 3. To podle nás neznamená, že je zcela zakázáno umísťovat kabely v menších hloubkách než podle tabulky. Doporučujeme však vyhodnotit rizika, kdy může ke zničení (přerušení provozu) trasy dojít (například, zda jsou v uvedené trase plánovány nebo předpokládány nějaké práce, pojíždění těžkých mechanizmů atd.) a toto vyhodnocení projednat s investorem, popřípadě i s navrženými dalšími opatřeními pro zmírnění rizika poškození trasy. Za podstatné považujeme, aby riziko poškození trasy bylo pro investora únosné.

Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž

Vytvořeno: 16. 7. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL