+

AH-722 Údržba elektrického zařízení

V čl. 4.2 ČSN 33 1500 jsou jedním z podkladů pro provádění revize uvedeny zásady pro údržbu elektrického zařízení, tj. provádění kontrol, revizí, zkoušek a měření. Uvádí nějaká další norma podrobněji, co by měly tyto zásady obsahovat v elektrické instalaci? Pokud ne, co by se mělo u elektrických instalací mezi pravidelnými revizemi kontrolovat, měřit a zkoušet? Napadá mě např. testování proudových chráničů tlačítkem, kontrola úplnosti krytů, pokud se jedná o prašné prostředí odstraňování prachu, kontrola příkonu světelných zdrojů ve svítidlech. Strojní zařízení a technologie se budou řítit návody výrobce nebo místním bezpečnostním předpisem, to bych do instalace nezahrnoval, stejně tak jako spotřebiče, jejichž revize a kontroly spadají do ČSN 33 1600 ed. 2:2009.

Ing. Josef Havel

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 15. 10. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL