+

AC-410 Dimenzování svorek pro vnější LPS

Při revizích LPS se setkávám s případy, kdy jsou pro LPS, který je zařazen například do třídy III, použity české svorky, které mají proudovou zatížitelnost pouze 50 kA, přitom maximální uvažovaná vrcholová hodnota bleskového proudu je pro třídu III dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 čl. 8.2 a tabulky 3 100 kA.

Chci se tedy zeptat, zda musí být všechny spoje na LPS, včetně zkušebních svorek a svorek v zemi, dimenzovány na maximální proud stanovený normou pro danou třídu, nebo lze uvažovat s tím, že se bleskový proud rozdělí dle počtu svodů a zatížitelnost například zkušebních svorek by mohla být úměrně i nižší?

Děkuji za váš názor na danou problematiku.

Hurta

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 11. 2019
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL