+

AL-210 K dotazu AL-209

V odpovědi k dotazu využíváte normu ČSN EN 61293, která platí pro elektrická zařízení. Ale pro označování napěťových soustav je možné použít i ČSN EN 60038 a také ČSN 33 2000-1 ed. 2, která definuje i sítě TN, TT, IT apod.

Pokud bych použil pro označování napájecí sítě ČSN EN 61293 a síť popsal např. 3/N/PE 400/230 V 50 Hz, tak tento zápis mi neřekne nic o síti, která je použita. Zda se jedná o síť TN nebo IT, což je ale dle mého názoru důležité, protože k síti IT se musím chovat trochu jinak než k síti TN.

Zajímalo by mne tedy, kdy použít zápis 3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz/TN-C-S a kdy zápis 3/N/PE 400/230 V 50 Hz. Dle mého názoru by na rozváděči měla být zapsána síť 3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz/TN-C-S (TN-C-S jsem zapsal proto, že do např. rozváděče vstupuje vodič PEN a někde v ostatních polích je provedeno rozdělení na PE a N – velké rozváděče se dnes dělají standardně s průchozí přípojnicí PEN, z které jsou v jednotlivých polích dle potřeby provedeny malé „přípojničky“ PE a N, v poli si pak mohu vybrat, zda použiji PEN nebo PE a N; také pořadí zápisu napětí vychází z ČSN EN 60038, ve které se uvádí jako první fázové napětí a za lomítkem sdružené).

Také by mne zajímalo, jak je to se zápisem sítí v průmyslu. Např. ovládací obvod 230 V z trafa, které má jednu stranu uzemněnou nebo neuzemněnou. Tam je také důležité popsat, právě jestli se jedná o síť TN, IT nebo jinou. Např. z trafa jsou napájeny cívky stykačů, tedy dva vodiče pro připojení cívky a žádný ochranný vodič a je důležité popsat, zda je rozvod udělán jako L + N nebo jako L1 + L2.

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 7. 1. 2020
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL